Videos sobre los Ciclos de Formación Profesional – Galicia

Videos FP Galicia

1

 Preimpresión en artes gráficas
 2

 Radioterapia
3

Vitivinicultura

4

Automoción

5

Perrucaría

6

Emerxencias sanitarias

7

Equipos electrónicos de consumo

8

Próteses dentais

9

Hixiene bucodental

10

Mecanizado

11

Fabricación a medida e instalación de carpintaría e moble

12

Son

13

Atención sociosanitaria

14

Impresión en artes gráficas

15

Realización

16

Produción de madeira e moble

17

Estetica persoal e decorativa

18

Mergullo a media profundidade

19

Coidados auxiliares de enfermaría

20

Sistemas de regulación e control automáticos

21

Audioloxía protésica

22

Desenvolvemento productos electrónicos

23

Electromecánica de vehículos automóbiles

24

Produción de audiovisuais, radio e espectáculos

25

Instalacións de frio e calor

26

Educación infantil

27

Explotacións agrícolas intensivas

28

Soldadura e caldeiraría

29

Produción en fabricación mecanica

30

Produción acuícola

31

Imaxe

32

Restauración

33

Instalacións eléctricas e automáticas

34

Estética

35

Xardinaría e floraría

36

Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxisticos

error: Contenido Protegido