Orde do 8 de setembro de 2021 polo que se desenvolve o Decreto 229/2011 de atención á diversidade en Galicia

Xúntase a Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

ENLACE A ORDE:

error: Contenido Protegido